شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
 • ارسال عملكرد سه ماهه چهارم سال 95

 • ارسال عملكرد سه ماهه سوم سال 95

 • ارسال عملكرد شش ماهه اول سال 95

 • رقابت هاي دو امدادي قهرماني كارگران كشور جام همبستگي كارگران و دولت

 • ارسال عملكرد سه ماهه چهارم 94

 • تصحيح فرم هاي مرتبط با برنامه هاي دهه مبارك فجر

 • ارسال عملكرد سه ماهه سوم 94


 • ارسال عملكرد سه ماهه دوم 94

 • ارسال عملكرد سه ماهه دوم 94

 • ارسال مستندات عملكرد سه ماهه اول 94

 • ارسال عملکرد سه ماهه اول سال 94

 • بانك اطلاعاتي شاخص هاي ورزش بانوان كارگر

 • ارسال عملکرد سه ماهه چهارم سال 93

 • ارسال عملکرد سه ماهه سوم سال 93

 • تغيير آدرس پست الكترونيك اداره كل امور ورزشي جهت ارسال عملكرد

 • مسابقات تنیس روی میزبانوان قهرمانی کشور کارگران 93

 • مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور کارگران مرداد 93

 • مسابقات جودوی قهرمانی کارگران کشور

 • اطلاعيه _ اطلاعيه

 • آدرس پست الكترونيكي اداره كل امور ورزشي

 • آدرس و تلفن هاي جديد اداره كل امور ورزشي
 •  

مقاله یا پژهشی ثبت نشده است.
 

اطلاعات اقامتگاه‌هابرای ثبت نام به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مراجعه فرمایید.