موضوع پیام  
ایمیل / تلفن
پیام  
نشانی: تهران خیابان آزادی- نبش بهبودی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کد پستی: 1457994861
تلفن: 021-66580101

اطلاعات اقامتگاه‌هابرای ثبت نام به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مراجعه فرمایید.