صاحب امتیاز:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
خدمات:
ارائه خدمات ورزشی و رفاهی به کارگران کل کشور(استراحتگاه ها و زایرسراها)

 1- مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران به افرادی که تحت پوشش قانون کار می باشند ارائه خدمات می نماید.(دارای دفتر چه بیمه تامین اجتماعی)

 2-در زمان ثبت نام تعرفه ثابت به مبلغ 500/000 ریال به ازاء هر شب اسکان پرداخت می گردد و مابه التفاوت هزینه ها با توجه به نوع واحدها و طبق تعرفه در زمان پذیرش اخذ می گردد.

 3- همراه داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و دفترچه بيمه تامين اجتماعي با تاريخ اعتبار در زمان پذیرش الزامی می باشد.

 4- رعایت شئونات اسلامی و ضوابط اسکان در مجموعه ها الزامی می باشد.

 5- تنها فرد ثبت نام شده در سامانه سرپرست اصلی بوده که می تواند به همراه خانواده از مجموعه استفاده نماید.

 6- مدت اقامت با توجه به ساعات و تاريخ هاي رزرو شده تعيين گرديده و به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد. ورود ميهمانان از ساعت 14 روز اول و خروج ساعت 9 صبح روز پاياني مي باشد.

 7- معرفي نامه ميهمانان قابل انتقال به ديگري نبوده و چنانچه متقاضي حداكثر تا 24 ساعت بعد از زمان شروع سهميه مراجعه ننمايد محل مربوطه بلافاصله دراختيار ديگر متقاضيان قرار مي گيرد .

 8- مستدعيست پس از استفاده ازمهمانسراي رزروشده حتما به سامانه نظرسنجي(انتقادات و پيشنهادات) مراجعه كنيد و نسبت به درج نظرات خود اقدام تا خدمات رساني بهتري رقم بزنيم.

 9- نظر به اینکه محیط مجموعه های فوق خانوادگی می باشد، لذا از پذیرش میهمانان بصورت مجردي، خودداری می گردد، درصورت عدم توجه به مورد مذکور و مراجعۀ چنین افرادی مسئولیت کلیۀ مشکلات احتمالی ناشی از"عدم پذیرش" بعهدۀ متقاضی بوده وعودت وجه پرداختی نیز ممكن نيست.